Ultrace

Ultrace

ZGŁOŚ SAMOCHÓD DO UDZIAŁU W ULTRACE 2022

EXHIBIT YOUR CAR AT ULTRACE 2022

Zgłoś się Register here

PROCES SELEKCJI

SELECTION PROCESS

Wszystkie pojazdy biorące udział w wystawie podlegają selekcji. Zabieg ten pozwala nam na kontrolę jakości oraz upewnienie się, że podstawowe założenia i wartości naszego wydarzenia są zachowane. W procesie selekcji pojazdy będą oceniane na podstawie kilku kryteriów. Wszystkie marki i modele są mile widziane. Na miejsce na stadionie mogą liczyć samochody modyfikowane, samochody historyczne, pojazdy związane z motorsportem czy samochody z kategorii supersport. Każdy styl oraz rodzaj pojazdu oceniany jest indywidualnie z uwzględnieniem unikalnego charakteru i przeznaczenia.

All vehicles participating in the exhibition must undergo the selection process. This procedure allows us to control the quality of the exhibition and make sure that our core values are consistently practiced. Vehicles will be approved based on individual criteria. All brands and models are welcome. Modified and historic cars, motorsport-related or supersport vehicles may find their place around the stadium. Every style and type of vehicle is evaluated individually, taking into account its unique character and purpose.

KRYTERIA

REQUIREMENTS

- autentyczność zastosowanych części
- jakość wykonanych modyfikacji
- ogólny stan i spójność projektu
- forma i funkcjonalność modyfikacji

- overall condition and consistency
- authenticity of the components
- quality of craftsmanship and bodywork
- form and function

STATUS

STATUS

Od momentu wysłania zgłoszenia, ostateczne zatwierdzenie lub odrzucenie nastąpi nie później niż na miesiąc przed planowaną datą wydarzenia.

Approval or denial of the application is affirmed at the latest by four weeks before the event date.

KOSZT UDZIAŁU

COST

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. W ramach opłaty otrzymasz możliwość wystawienia swojego samochodu, bilet na cały czas trwania wydarzenia oraz pakiet startowy przygotowany specjalnie na wydarzenie zawierający limitowany upominek wręczany wyłącznie kierowcom. Dalsze informacje dotyczące płatności otrzymasz po akceptacji.

Participation in the event is paid. As part of the fee, you can display your car at the exhibition, a ticket for the entire duration of the event, and a welcome packet containing a limited event souvenir given to the drivers only. Once the application is approved, you will be requested to confirm your arrival with payment. Further information on payment after approval.

INNE

OTHER

Jako wystawca kwalifikujesz się do przeprowadzanego w trakcie wydarzenia konkursu TOP16.

Jeśli masz dodatkowe pytania, kontakt do nas znajdziesz tutaj.

As an exhibitor, you are qualified for the TOP16 competition during the event.

If you have any additional questions, please see our contact page for more.